АНКЕТНА КАРТА

АНКЕТНА КАРТА

Попълни ханш и талия, ако искаш допълнително изчисляване на подкожните мазнини.

1.
ЦЕЛ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

Прочети целта на всяка от хранителните програми и отбележи тази, която е подходяща за теб. В следващите графи оцветените полета са задължителни.
Съвет! Използвай зеления празен правоъгълник в края на страниците от анкетната карта или в края на отделна точка, за да добавиш допълнителни разяснения по тях.

Като пример, в точка 2 на следващата страница може да попълниш по-подробна информация за ежедневието си.