ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА FITNESS-ZONE.EU И УСЛОВИЯ ЗА ONLINE ПАЗАРУВАНЕ

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между fitness-zone.eu (наричан по-долу ФИТНЕС ЗОНА) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн fitness-zone.eu и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от  ФИТНЕС ЗОНА (наричани за краткост Услуги).

С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на ФИТНЕС ЗОНА (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Условия за използване на Сайта на FITNESS-ZONE.EU

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и факта, че ФИТНЕС ЗОНАне носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вредии /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, коитоФИТНЕС ЗОНА се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ФИТНЕС ЗОНАсамо предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Достъпът до Услугите Стоките е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница на www.fitness-zone.eu

2. Задължения на потребителя при попълване на формуляра за поръчка на стоки или услугиЗа целите на използване на Сайта наФИТНЕС ЗОНА, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на формуляра за поръчка на стоки или услуги (наричан оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ФИТНЕС ЗОНАима право да му откаже изпълнение на поръчката на стоките и услугите, както и ФИТНЕС ЗОНАне носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на „FITNESS-ZONE.EU”

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ФИТНЕС ЗОНАпри използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което ФИТНЕС ЗОНАизпълни неточно заявената от потребителя поръчка, ФИТНЕС ЗОНА не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя

С настоящите Общи условия ФИТНЕС ЗОНАуведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни от Председателя на Комисията за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от ФИТНЕС ЗОНАпо електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на ФИТНЕС ЗОНАкакто и да получават информация за продукти и услуги на ФИТНЕС ЗОНАна предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на ФИТНЕС ЗОНАчрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от ФИТНЕС ЗОНАза целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

ФИТНЕС ЗОНАуведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

ФИТНЕС ЗОНАси запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.

ФИТНЕС ЗОНАпредоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ФИТНЕС ЗОНАили на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост на ФИТНЕС ЗОНАили на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което ФИТНЕС ЗОНАпритежава разрешение за ползване

ФИТНЕС ЗОНАси запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ФИТНЕС ЗОНАи лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ФИТНЕС ЗОНАне предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от ФИТНЕС ЗОНАстоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ФИТНЕС ЗОНАи съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на ФИТНЕС ЗОНАкъм сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ФИТНЕС ЗОНАи по отношение на използването на препратката извън Сайта на ФИТНЕС ЗОНАнастоящите Общи условия не се прилагат.

ФИТНЕС ЗОНАне контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на ФИТНЕС ЗОНАи не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия ФИТНЕС ЗОНАинформира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и ФИТНЕС ЗОНАне носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта  или услугата. ФИТНЕС ЗОНАне носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

ФИТНЕС ЗОНАси запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и без ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

ФИТНЕС ЗОНАима право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в „ФИТНЕС ЗОНА

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на ФИТНЕС ЗОНА”. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършвае на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със FITNESS-ZONE.EU, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

ФИТНЕС ЗОНАима право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ФИТНЕС ЗОНАима правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. ФИТНЕС ЗОНАси запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената на една доставка може да бъде на различна стойност в лева, за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Забележки”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

ФИТНЕС ЗОНАможе да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от ФИТНЕС ЗОНАинформация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

Доставката се извършва:

1. Доставка до вратата на апартамента или офиса за сгради, въведени в експлоатация и притежаващи работещ асансьор;

2. Доставка до вратата на двора ,при къщи с дворно място или до вратата на къщата при къщи без дворно място;

3. Доставка до входа на сградата ,когато тя не е въведена в експлоатация или няма работещ асансьор, както и при всяка друга хипотеза, необхваната от горепосочените условия.

FITNESS-ZONE.EU не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от ФИТНЕС ЗОНАобстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно да уведоми сътрудник от отдел On-line

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случаите, когато от ФИТНЕС ЗОНАса зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката  ФИТНЕС ЗОНАне носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ФИТНЕС ЗОНАсе освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 48 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line.

ФИТНЕС ЗОНАси запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

ФИТНЕС ЗОНАизвършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

8. Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ФИТНЕС ЗОНАили на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ФИТНЕС ЗОНАсе задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок,  ФИТНЕС ЗОНАавтоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на FITNESS-ZONE.EU, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ФИТНЕС ЗОНАизпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ФИТНЕС ЗОНАсе задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ФИТНЕС ЗОНАавтоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ФИТНЕС ЗОНАизпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 7 (седем) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ФИТНЕС ЗОНАсе задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ФИТНЕС ЗОНАавтоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост , пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите

9.1.Връщане на продукти

9.1.1.Потребителят на ФИТНЕС ЗОНАможе да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

А)Продуктите имат сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й.

Б)Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

В)Продуктите имат фабрични дефекти.

Г)Потребителят е поръчал грешни размери на продуктите.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 7-дневен срок, считано от датата на: а) сключване на договора – при договор за услуги; б) приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя – при договор за продажба, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя приеме последната стока.

Потребителят е задължен да информира ФИТНЕС ЗОНАза своето намерение да върне закупените продукти или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в срок. За да упражни правото си на отказ Потребителят може да използва, без да е задължен, и стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия. В Приложение № 2 към настоящите Общи услови  могат да бъдат намерени стандартни указания за упражняване правото на отказ от договора от разстояние.

9.1.2.Потребителя на ФИТНЕС ЗОНАне може да върне закупен на договорна основа продукт и / или да предяви искове за нанесени щети / компенсации в следните ситуации:

А)За замяна на закупен продукт с друг с различни характеристики или различен тип продукт.

Б)Искането за връщане причинено от всякаква ситуация, отнасяща се до чл. 9.1.2. е подадено в срок надвишаващ 7-те дни от доставката на стоката до Потребителя .

В)Върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи).

9.1.3.Също Потребителят няма право да върне продукт или услуга, както и да упражни правото си на отказ от договор от разстояние по отношение на договори за: 

А)Предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от fitness-zone.eu

Б)Доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ФИТНЕС ЗОНАи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.

В)Доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Г)Доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Д)Доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (напр. бельо, бански костюми и др.).

Е)Доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Ж)Доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.

З)Доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

И)Договори, сключени по време на публичен търг по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Й)Предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок да изпълнение.

К)Предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Потребителят, който извести „ФИТНЕС ЗОНА” в съответствие с т.9 от настоящите Общи условия е отговорен за връщането на въпросните продукти на „ФИТНЕС ЗОНА” в състоянието, в което са му били доставени не по-късно от 3 дни след деня, в който Потребителят е информирал „ФИТНЕС ЗОНА” за връщането или отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 3-дневния срок. Потребителят е длъжен да съхранява по подходящ начин стоките, тяхното качество, цялост и безопасност до момента на връщането им. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Потребителят връща стоките на ФИТНЕС ЗОНАна адрес гр. София, ………………………………………………………………….в работни дни (от понеделник до петък) от 09:00 ч. до 17:30 ч. Разходите по връщането на продуктите се определят по реда на т. 7.9.9. от настоящия Документ.

В случай, че Клиент върне продукт и желае замяната му с идентичен продукт замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка. В случай, че ФИТНЕС ЗОНАне разполага с идентичен продукт, с който да бъде извършена замяната, ФИТНЕС ЗОНАсе задължава да възстанови на Клиента заплатената от него стойност на продукта, като се освобождава от друга отговорност.

В случай на отказ от договора от разстояние ФИТНЕС ЗОНАще възстанови на Потребителя всички плащания, които е получило от него. Получените суми ще бъдат възстановени на Потребителя без неоправдано забавяне и в срок до 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е информирал ФИТНЕС ЗОНА за решението си за отказ от договора от разстояние. ФИТНЕС ЗОНАима право да отложи възстановяването на сумите на Потребителя до получаване на стоките обратно или до получаване на надлежни доказателства от Потребителя, че е изпратил обратно стоките, предмет на договора. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, ФИТНЕС ЗОНАсе задължава да възстанови на Потребителя заплатените от него по договора суми, ако има такива, в срок до 14 дни от датата, на която е следвало да изпълни поръчката. Във всички неописани случаи на възстановяване на заплатени суми, това ще бъде направено в рамките на 14 дни, считано от датата на потвърждението, че продуктът/услугата са надлежно върнати от Потребителя. Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от Потребителя негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя.

В случай на отказ от договора от разстояние Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките на ФИТНЕС ЗОНА”. Във всички случаи, разходите за връщане на стоките и тяхното повторно изпращане, ако има такова, са за сметка на Потребителя, с изключение на: Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й; Продуктите са доставени или фактурирани погрешно или имат фабрични дефекти, при което ФИТНЕС ЗОНАще понесе разходите по доставката.

  1. Политика на поверителност на „ФИТНЕС ЗОНА” (подробна информация)

С приемането на настоящите Общи условия Потребителя дава изричното си съгласие за обработването на предоставени от него/нея лични данни от страна на ФИТНЕС ЗОНА”. „ФИТНЕС ЗОНАобработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Потребителя само за следните цели:
• Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер);
• Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;
• Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер);
• Осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;
• Осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти;
• Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;
• Контактуване с Потребителите;
• Контактуване, свързано с обслужване на клиенти и статистически цели.

ФИТНЕС ЗОНАможе без съгласието на Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от ФИТНЕС ЗОНАза подобряване на Услугите, предоставяни на Потребителите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Общите условия на fitness-zone.eu, ако действията на Потребителя са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на ФИТНЕС ЗОНАи / или на трети лица с които ФИТНЕС ЗОНАима договор за съвместна дейност или каквито и да било услуги по това време.

Потребителя има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Общите условия на ФИТНЕС ЗОНАи се отказва от всякакви права, описани в тях, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата в настоящите Общи условия

За да упражни правата Потребителя се свързва с ФИТНЕС ЗОНАпосредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време и упражнява правото си писмено (електронна поща, факс, препоръчана поща и др.).

Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Потребителв има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

Политиката на поверителност на ФИТНЕС ЗОНА се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Потребителя. ФИТНЕС ЗОНА не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

ФИТНЕС ЗОНА” се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Потребителя дава съгласие ФИТНЕС ЗОНА”, при спазване на приложимия закон, да разкрива и предоставя лични данни на Потребителя на трети лица в България или чужбина, в това число на различни държавни и общински органи, на лица в рамките на ФИТНЕС ЗОНА”, на свързани с ФИТНЕС ЗОНА” лица и дружества и на доставчици и дистрибутори на ФИТНЕС ЗОНА” и на свързани с ФИТНЕС ЗОНА” лица и дружества във връзка с изпълнение на гореописаните цели, в това число за да могат тези трети лица да изпълняват услуги за постигане на гореописаните цели като техническа поддръжка, доставка, обработка на поръчки, плащания и фактури, обслужване на Потребителя, статистика и т.н.  С приемане на настоящите Общи условия Потребителя се съгласява и упълномощава тези получатели да обработват личните му данни в електронна или друга форма за описаните цели.

ФИТНЕС ЗОНА” може да обработва и предоставя на трети лица лични данни по повод извън описаните в този Документ цели в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

ФИТНЕС ЗОНА” не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

10.1. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

ФИТНЕС ЗОНА” не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на ФИТНЕС ЗОНА”.

Потребителят се задължава да информира ФИТНЕС ЗОНА” при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

ФИТНЕС ЗОНА” не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Потребител, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере деактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

Контактите, осъществени от страна на ФИТНЕС ЗОНА” чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

10.1.1.Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или ФИТНЕС ЗОНА” и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са ги постигнали:

А)Достъп до какъвто и да било вид данни за друг Потребител използвайки Профил или друг метод.

Б)Промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от ФИТНЕС ЗОНА” към неговите Потребители.

В)Повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата.

Г)Достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от ФИТНЕС ЗОНА” към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

  1. Политика на продажби през интернет / ПРОФИЛ

11.1.Достъп до Услуги

Достъпът до услуги е позволен на всеки Потребител, който е създал Профил.

За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Потребителя трябва да приеме условията на тези Общи условия

ФИТНЕС ЗОНА” може да ограничи достъпа до Услуги на даден Потребител с оглед на неговото предишно поведение без предварително предупреждение или известие.

Всеки Потребител може да има само един Профил на Интернет страницата. ФИТНЕС ЗОНА” не допуска да се споделя един Профил между няколко Потребителя, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Потребителя.

В случай на установяване на ситуации от настоящата точка в Общите условия на ФИТНЕС ЗОНА”, ФИТНЕС ЗОНА” си запазва правото да прекрати или ограничи достъпа до Услуги на Потребителя без предупреждение.

11.2.Продукти, Услуги и Ваучери

ФИТНЕС ЗОНА” може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери, и/или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които ФИТНЕС ЗОНА” има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

Продуктите и/или услугите, включително и придобитите купони (ваучери), закупени през Интернет страницата са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Потребителя.

ФИТНЕС ЗОНА” може да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги, включително и механизмите за придобиване на купони (ваучери), по всяко време за един или повече Клиенти.

Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и без ДДС. Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия или за административната обработка на плащането, в случай, че Клиентът избере като начин на плащане „Наложен платеж”, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката ФИТНЕС ЗОНА” ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи, които Потребителят трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др., цена на доставката им и/или  цената за административната обработка на плащането с „Наложен платеж”, ако има такива. Със сключването на договора от разстояние Потребителя предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка и за административната обработка на плащането с „Наложен платеж”, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние размер.

Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия, посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти, където не се прилагат отстъпки. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Потребителя, който е направил поръчката.

Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, включително придобиването на купони (ваучери), на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за ФИТНЕС ЗОНА”, а са само начин на представяне.

При представянето на продукти / услуги ФИТНЕС ЗОНА” си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

11.3.Валидност на предложението
ФИТНЕС ЗОНА” си запазва правото да променя цените на наличните продукти и / или Услуги, включително и цената на продаваните купони (ваучери), без предварително да известява за това Потребителя.

Цената на продуктите и услугите, включително и на заявените за покупка купони (ваучери), е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност.

Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.

Цената на закупуване на продукти или услуги, включително и закупуването на купони (ваучери), не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

11.4.Поръчка чрез Интернет

Потребителя може да поръча предлаганите продукти по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил. Поръчка през Интернет страницата може да направи единствено Потребителя по смисъла на настоящите Общи условия, като същият следва да е създал свой Профил.

Завършвайки своята поръчка, Потребителя се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че ФИТНЕС ЗОНА” може да се свърже с него чрез всички налични / одобрени от ФИТНЕС ЗОНА” средства във връзка със следните ситуации: Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Потребителя;
Потвърждение на стойността на направената поръчка, включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.); Потвърждение на стойността на закупения купон (ваучер); Съгласуване на условията за доставка на продуктите/ купоните (ваучерите).

До момента на доставка на поръчаната стока или услуга ФИТНЕС ЗОНА” може едностранно да прекрати поръчка, направена от Потребителя, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи: информацията, предоставена от Потребителя на Интернет страницата е непълна и/или невалидна; действията на Потребителя на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на ФИТНЕС ЗОНА” и / или на неговите партньори; ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване ФИТНЕС ЗОНА” посочва дали има ограничения за доставката на стоките или услугите и какви платежни средства приема. Обикновено Потребителя следва да избере един от следните начини на заплащане:

Плащане с банкова карта по банков път – плащането се извършва със завършването на поръчката от Потребителя.

Плащане чрез друг доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи – плащането се извършва в рамките на 24 часа от поръчката.

Плащане с Наложен платеж – плащането се извършва с пощенски паричен превод по куриера при доставка на поръчаната от Потребителя стока, като при избор на този начин на плащане от Потребител към цената на поръчаната стока може да има допълнителна цена за административна обработка на плащането, чийто размер ще бъде посочен.

Потребителя се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на стоките или услугите и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между Потребителя и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че ФИТНЕС ЗОНА” не получи плащане съгласно избрания от Потребителя начин ФИТНЕС ЗОНА” има право да счита поръчката на Потребителя за невалидна или да счита, че Потребителят се е отказал от направената поръчка.

Когато ФИТНЕС ЗОНА” не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Потребителят за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива.

Ако Потребителят промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Потребителя към момента на сключване на договора.

11.5.Поръчка по телефона

Клиентът не може да направи поръчка по телефона.

11.6.Договор и изпълнение

ФИТНЕС ЗОНА” ще приложи в колета до Потребителя, всички необходими документи, които сертифицират продуктите / услугите закупени от Потребителя.

ФИТНЕС ЗОНА” ще информира Потребителя, при изрично запитване от негова страна за състоянието, в което се намира договора или поръчката, включително чрез публикуване на информация в Профила на Потребителя.

11.7.Доставка и осигуряване на електронен достъп

Потребителят има на разположение само един начин на доставка за закупените продукти / услуги, включително и на закупените купони (ваучери) – посредством избрана от ФИТНЕС ЗОНА” компания за експресни куриерски услуги или посредством осигурен електронен достъп от ФИТНЕС ЗОНА”. Рискът от загуба или повреда на закупените продукти преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от избраната от ФИТНЕС ЗОНА” компания за куриерски услуги приеме стоките.

Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 седмици от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни. В Интернет страницата или в Профила на Потребителя ФИТНЕС ЗОНА” може да посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка по предходното изречение. Ако продуктът не може да бъде доставен, ФИТНЕС ЗОНА” се задължава да информира Потребителя за това.

11.8.Качество и гаранции

Потребителят има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

Извън гаранцията по закон по предходната разпоредба някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Наличието на такава договорна гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Точните детайли, свързани с подобна договорна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой Потребител няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия, освен в предвидените в закона или в настоящите Общи условия случаи. Това означава, че гаранцията на продуктите, предлагани от ФИТНЕС ЗОНА” е същата, която предлагат доставчиците на ФИТНЕС ЗОНА”.

ФИТНЕС ЗОНА” не гарантира наличността на никой продукт / услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

  1. ОТГОВОРНОСТ

ФИТНЕС ЗОНА” не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието.

ФИТНЕС ЗОНА” не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

Ако Потребител сметне, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на ФИТНЕС ЗОНА”, накърнява авторско право или друго право той / тя може да се свърже с ФИТНЕС ЗОНА” чрез наличните данни за контакт, така че ФИТНЕС ЗОНА” да може да вземе информирано решение.

ФИТНЕС ЗОНА” не гарантира на Потребителя достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ФИТНЕС ЗОНА”.

ФИТНЕС ЗОНА” не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от Съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

ФИТНЕС ЗОНА” не носи отговорност в случай на използване от страна на Потребителя и трети лица на интернет страници и/или съдържание изпратено до Потребителя чрез всякакви средства (електронни, телефон, чрез интернет страници, е-mail или служители на ФИТНЕС ЗОНА”).

12.1.ФИТНЕС ЗОНА” не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

А)Услугата ще отговаря на изискванията на Потребителя .

Б)Услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

В)Продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията на Потребителя.

Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Потребител и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата.

  1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

13.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

13.2.Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

13.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

13.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

13.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.14.3.

  1. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

14.1. Чрез използване / посещение / разглеждане / друго на всякакво Съдържание, продукт, Профил или Услуга, достъпно и / или доставено по всякакъв начин (Интернет страницата, електронно / телефон / друго) Потребителят се съгласява с тези Общи Условия.

14.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Потребител и ФИТНЕС ЗОНА” ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

14.3. ФИТНЕС ЗОНА” не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

14.4. Всякакви спорове (изключвайки чл. 15.2.), които могат да настъпят между Потребител и ФИТНЕС ЗОНА” или неговите бизнес партньори ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

14.5. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

14.6. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

  1. ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ако Потребител има някакви въпроси или предложения относно ФИТНЕС ЗОНА”, може да се свърже със сътрудник от отдел On-line, който е на разположение от 08:00 до 20:00 часа в делнични дни и от 10:00 до 17:00 часа през почивни дни, както и на e-mail: of****@fi**********.eu

Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата www.drexata.com, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на ФИТНЕС ЗОНА”.

България, София
E-mail: of****@fi**********.eu
fitness-zone.eu

Отдел On-line

Настоящите Общи условия са приети на 30.05.2017 г. и влизат в сила от 11.06.2017 г.

 

Приложение № 1 към Общи условия на ФИТНЕС ЗОНА”

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: fitness-zone.eu, електронна поща:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*: ……………………………………..
Поръчано на*/получено на*: …………………………

Име на потребителя: …………………………
Адрес на потребителя: ………………………..
Дата: ……………….

–––––––––––––––––––––––––
Забележка: * -попълва се само за избраниявариант.
Приложение № 2 към Общи условия на ФИТНЕС ЗОНА”

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 7 дни.
III. Срокът за отказ е 7 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който сте поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно – в срок до 7 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и, ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение № 1 към Общите условия, което съответства на Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите), но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  1. Действие на отказа
    Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес гр. София, ………………………………………………………….. без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на използването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

При използване на Сайта на ФИТНЕС ЗОНА”, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ФИТНЕС ЗОНА” С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА FITNESS-ZONE.EU, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на ФИТНЕС ЗОНА” са следните:

България, София
Email: of****@fi**********.eu
fitness-zone.eu

Отдел On-line